Polttoaineen kuljettaminen kappaletavarana

Polttoaineen maantiekuljetuksissa saa käyttää vain vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettäviä pakkauksia, säiliökontteja tai varsinaisia ​​vaarallisten aineiden kuljetukseen käytettäviä kontteja.

Vapaarajakuljetus

Ns. vapaarajakuljetuksella tarkoitetaan sitä, että kuljetettavien aineiden määrä on alle Traficomin VAK-tiemääräyksen liitteen A ns. 1.1.3.6 kohdan 1.1.3.6. summa, joka näkyy Free Limits -taulukossa.
Tätä taulukkoa ei voi soveltaa sekakuormiin, vaan lasketaan lasketut vapaarajat.

Vaarallisten aineiden kuljetusten ilmaiset päästöoikeudet ovat ainekohtaisia ja kaikille aineille ei ole erityisiä vapaita rajoja, mutta raja-arvojen määrittämiseksi sinun on tiedettävä, mitä kuljetat.
Kun kuljetat vaarallisia aineita vapaiden rajojen sisällä, kuljetus ei ole VAK-määräysten alainen.

Vapaarajakuljetuksessa kuljettajilla ei tarvitse olla ADR-ajokorttia, mutta niin sanottu tietoisuuskoulutus on pakollinen.

Kun kuljetat polttoainetta, kyseessä on aina kappaletoimitus, minkä vuoksi kuljettajalla ei tarvitse olla ADR-säiliöajokorttia. Vapaarajakuljetus ei vaadi ajoneuvon rekisteröintiä.

Kun kuljetat vapaarajan ylittäviä aineita, kuljettajalla on oltava ADR-perusajokortti yksikkörahdin kuljettamiseen.

Dieselin (UN1202) vapaaraja on 1000 litraa, jos vain ainoastaan sitä on kuormassa. Vastaavasti bensiinille (UN 1203) vapaaraja on 333 litraa.

Dieselin ja polttoöljyn kuljettaminen

0-1000 litraa:

  • ns. vapaarajakuljetus
  • vaatii UN-tyyppihyväksytyn säiliön
  • ainemäärään ei lasketa ajoneuvon tai työkoneen omaa polttoainetankkia
  • ei vaadi kuljettajalta ADR-ajolupaa, tiedostava koulutus oltava
  • ei vaadi ajoneuvon merkitsemistä
  • pakkaukseen merkintä UN ja aineen YK-numero (UN 1202) sekä kuljetusluokan varoituslipukkeet
  • oltava mukana 2 kg sammutin