Addinol kaasumoottoriöljyt

Addinol kaasumoottoriöljyt – maksimaaliseen hyötysuhteeseen

Addinol-kaasumoottoriöljyt on kehitetty varmistamaan CHP-laitosten maksimaalinen hyötysuhde ja turvallinen toiminta. Ne perustuvat korkealaatuisiin mineraaliöljyraffinaatteihin yhdistettynä innovatiiviseen lisäaineteknologiaan. Öljyt on räätälöity erityisesti nykyaikaisten kaasumoottoreiden monimutkaisiin vaatimuksiin. Addinol tarjoaa oikean tuotteen kaikkiin kaasutyyppeihin ja kaikkiin käyttöolosuhteisiin. Addinol-kaasumoottoriöljyjä käytetään biokaasulaitoksissa, kaatopaikka-, viemäri- ja kaivos käytössä sekä maakaasukäytössä.

Kaasumoottoriöljyjen koostumus ja laatutesti

Kaasumoottoriöljyjen kehityksessä Addinol on tehnyt tiivistä yhteistyötä johtavien OEM-valmistajien kanssa jo useiden vuosien ajan.

Perusöljyjen ja lisäaineiden huolellinen valinta, tutkitaan ensin laboratoriossa, ennen kuin yksittäiset valmistajat testaavat uusia kaasumoottoriöljyä kenttäkokeissa.
Valmistajien spesifikaatiot monimutkaisille stressitesteilleen vaihtelevat keston, testikriteerien ja painopisteiden mukaan. Tarvittava käyttöaika vaihtelee valmistajittain ja voi olla jopa 16 000 käyttötuntia. Hyväksynnän saamiseksi vaaditaan käytännön testivaihe yhdessä tai kahdessa moottorissa. Jokaisen kenttäkokeen lopussa on raportti - kun moottorit on purettu ja tarkastettu kaikki yksittäiset komponentit. Addinolilla on monien vuosien kenttätestauskokemus ja yli miljoona analyyttistä parametria, joihin lisätään vuosittain noin 80 000 - 100 000 arvoa.

Addinol kaasumoottoriöljyjen ominaisuudet

Addinol-kaasumoottoriöljyillä saavutetaan jopa 50 % pidempi käyttöikä kuin perinteisillä kaasumoottoriöljyillä. Öljynvaihtovälit määritetään yksilöllisesti. Kaasumoottoriöljyn käyttöikää ja kuntoa voidaan kuvata ominaisarvoilla. Kuitenkin ainoa tapa selvittää tarkalleen kuinka puhdas moottori on ja onko siinä kulumaa, on tutkia sitä boreskoopilla tai purkaa moottori.

Addinol-kaasumoottoriöljyillä käyvät moottorit ovat puhtaampia, eikä niissä ole sellaisia kulumisen merkkejä, joita on perinteisellä kaasumoottoriöljyllä käyvissä moottoreissa. Tämä takaa moottorin täyden suorituskyvyn ja pitkän käyttöiän. Venttiilisarja, männän helmat, laakerit ja sylinterin vaipat pysyvät puhtaina joten moottorit voivat kehittää täyden potentiaalinsa.

Öljyn maksimaalinen käyttöikä tarkasti räätälöitynä

Säännöllinen öljyn kunnon tarkastus ja öljynvaihdot määrätyin väliajoin varmistavat kaasumoottorin vakaan toiminnan. Addinol-analyysipalvelun avulla käyttäjä saa yleiskatsauksen tärkeimmistä ominaisarvoista, sekä suosituksen optimaalisesta öljyn käyttöajasta, joka on räätälöity kulloiseenkin järjestelmään.

Öljynvaihtojaksot CHP-operaattoreille

CHP:n vakaan ja kannattavan toiminnan edellytyksenä on säännöllinen öljyn kunnon tarkastus ja öljynvaihdot määräajoin. Myös kaasumoottorien valmistajat ja vakuutusyhtiöt vaativat tätä. Siksi teemme Addinol-kaasumoottoriöljyjen testausta analyysipalvelulla. Riippumaton laboratorio tarkistaa öljyn kunnon mm. seuraavilla parametreilla: viskositeetti ja viskositeetin nousu, hapettuminen ja nitraus. Myös kulutusosat ja epäpuhtaudet määritetään. i-pH-arvon lisäksi TBN: n suhde TAN:iin, joka on erityisen tärkeä kaatopaikka- ja jätevesikaasuille. Nämä arvot osoittavat, kuinka voimakkaasti öljy on saastunut syövyttävistä hapoista.

Erikoismatriisin perusteella, joka perustuu valmistajan raja-arvoihin, sekä kenttäkokeista ja käytännön kohteista saatuihin ominaisarvoihin, Analyysipalvelu määrittelee järjestelmällesi yksilöllisen öljynvaihtovälin, joka on räätälöity kulloistenkin paikan päällä olevien olosuhteiden mukaan. Öljynvaihtoväli ei kuitenkaan ole kiinteä, siihen vaikuttavat moottorin käyttöolosuhteet, kaasun laatu, öljymäärä ja öljyn laatu. Koska vaikuttavat tekijät voivat olla vaihtelevia, jatkuva seuranta on erityisen tärkeää. Optimaalinen öljynvaihtoväli on tehokkaan toiminnanhallinnan ja moottorin maksimaalisen käyttöiän edellytys.

Analyysi palvelua varten tarvitsemme vain moottorisi tiedot. Huolellinen seuranta on erityisen tärkeää oikean tuloksen saavuttamiseksi. Jokaisen laboratorioraportin yhteydessä saat taulukkomuotoisen ja graafisen yleiskatsauksen ominaisarvoista, mukaan lukien trendianalyysit ja tiedot siitä, voidaanko öljyn käyttöikää ylläpitää, pidentää tai mahdollisesti lyhentää.

Lukuisat nimetyt hyväksynnät johtavilta moottorinvalmistajilta puhuvat puolesta Addinol-kaasumoottoriöljyjen erinomaisesta suorituskyvystä:

  • GE Jenbacher
  • MWM
  • Caterpillar
  • MAN
  • MTU Onsite Energy
  • Tedom
  • Perkins